Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2014

sucof
6515 ac4e
Reposted bypocomitazupa pocomitazupa

October 22 2014

sucof
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frominpassing inpassing viadiebitchdie diebitchdie
sucof
sucof
Zamieszkajmy razem, ja nie mam zamiaru kłaść się do łóżka bez Ciebie.
— M.
sucof
0334 a375
Reposted frompequento pequento viagreenrose greenrose
sucof
5186 d283
Reposted fromuszkowo uszkowo viadiebitchdie diebitchdie
sucof
“Pojawiasz się dopiero wtedy, gdy przestaję tęsknić. Kiedy nie boli mnie już Twoja nieobecność. Swoim powrotem burzysz wszystko, co tak trudno było mi odbudować. Równowagę. Harmonię. Spokój. Powrót do normalnego życia”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viadiebitchdie diebitchdie
sucof
3171 9aab
Reposted fromscorpix scorpix vianieobecnosc nieobecnosc
sucof
Ludzie, którzy na prawdę będą chcieli być w twoim zyciu zrobią wszystko, żeby tu być.
— smb

September 24 2014

sucof
5121 3b43
Reposted fromSalvator Salvator viajuhasowa juhasowa
sucof
Ludzie, którzy na prawdę będą chcieli być w twoim zyciu zrobią wszystko, żeby tu być.
— podobno
Reposted fromsavemebaby savemebaby viafollow-me follow-me
sucof

Chcę z Tobą wszystko

— tak myślę, gdy patrzę na Ciebie
sucof

September 19 2014

sucof
1931 b3b1
sucof
I mieć Cię na dzień dobry i na dobranoc.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadozylnie dozylnie
9251 5acb

Starry Night ©

sucof
sucof
chcę motyli w brzuchu. chcę buziaków w policzek bez powodu i kwiatów bez okazji. chcę dostawać smsy w nocy. chcę zaprzątać myśli i przenikać serce. chcę być tematem snów i powodem bezsenności. chcę być ważna. kochana i potrzebna.
— takie tam pragnienia.
Reposted fromkatalama katalama viaaynis aynis
sucof

- Kawa czy herbata? - Twoje usta, jeśli można .

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viapandathing pandathing
sucof
1732 4aec 500
taka magia.
Reposted fromboli boli viadozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl